Pályázatok – Széchenyi 2020

GINOP-8.3.5-18/B AZONOSÍTÓ JELŰ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELPROGRAM

A Start Sport Kft. 2022-benn a GINOP-8.3.5-18/B „A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan
biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozására” című felhívás keretén belül visszatérítendő támogatásra jogosult. A támogatást a válallkozás forgóeszköz vásárlásra és működési költségre használja fel.
A megítélt visszatérítendő támogatás összege: 20,000,000 Ft.

A megvalósítás helyszíne: 5671 Békéscsaba, Erdő sor 1/6.

A projekt megvalósításának időtartama: 2022. december 7. – 2023. december 31.

 A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Eszközbeszerzés és ingatlan fejlesztés a Start Sport Kft-nél

A Start Sport Kft. 2020-ban a GINOP-1.2.8 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás keretén belül visszatérítendő támogatásra jogosult. A megítélt visszatérítendő támogatás összege: 25,500,000 Ft.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) kiemelt célcsoportja a magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a termelő szektor vagy más néven feldolgozóipar. A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

A megvalósítás helyszíne: 5671 Békéscsaba, Erdő sor 1/5.

A projekt megvalósításának időtartama: 2020. június 15. – 2020. december 28.

 A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.8-20-2020-02276

Projekt címe: Eszközbeszerzés és ingatlan fejlesztés a Start Sport Kft-nél

Napelem rendszer beszerzés a Start Sport Kft. székhelyén

A Start Sport Kft. 2020-ban a GINOP-4.1.3-19 „10,36 KWp napelem rendszer beszerzése – Békéscsaba-Mezőmegyer Erdő sor 1/6.” c. pályázati felhívás keretében 100% vissza nem térítendő támogatást nyert el pályázatot. A megítélt támogatás összege: 2,072,000 Ft.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) kiemelt célcsoportja a magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a termelő szektor vagy más néven feldolgozóipar. Felhívás célja a megújuló energia alkalmazása, napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.  

A megvalósítás helyszíne: 5671 Békéscsaba, Erdő sor 1/6.

A projekt megvalósításának időtartama: 2020. február 19. – 2020.09.25.

 A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.3-19-2020-01753

Projekt címe: 10,36kwp napelem rendszer beszerzése – 5671 Békéscsaba-Mezőmegyer, Erdő sor 1/6.

Napelem rendszer beszerzés a Start Sport Kft.-nél telephelyen

A Start Sport Kft. 2019-ben a GINOP-4.1.3-19 „13,72 KWp napelem rendszer beszerzése – 5630 Békés 0391/1.” c. pályázati felhívás keretében 100% vissza nem térítendő támogatást nyert el pályázatot. A megítélt támogatás összege: 2,744,000 Ft.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) kiemelt célcsoportja a magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a termelő szektor vagy más néven feldolgozóipar. Felhívás célja a megújuló energia alkalmazása, napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.  

A megvalósítás helyszíne: 5630 Békés, Ludad 1.

A projekt megvalósításának időtartama: 2020. május 1. – 2020.07.10.

 A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.3-19-2020-01678

Projekt címe: 13,72kwp napelem rendszer beszerzése – 5630 Békés 0391/1.

Napelem rendszer beszerzés a Start Sport Kft.-nél

 A Start Sport Kft. 2019-ben a GINOP-4.1.3-19 „12,88 KWp napelem rendszer beszerzése” c. pályázati felhívás keretében 100% vissza nem térítendő támogatást nyert el pályázatot. A megítélt támogatás összege: 2,576,000 Ft.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) kiemelt célcsoportja a magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a termelő szektor vagy más néven feldolgozóipar. Felhívás célja a megújuló energia alkalmazása, napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.  

A megvalósítás helyszíne:5671 Mezőmegyer, Erdő sor 1/5.

A projekt megvalósításának időtartama: 2019. október 10. – 2019. november 22.

 A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.


Projekt azonosítószáma: 
GINOP-4.1.3-19-2019-00731

Projekt címe: 12,8kwp napelem rendszer beszerzése

 

Eszközbeszerzés a Start Sport Kft.-nél

 A Start Sport Kft. 2017 decemberében a GINOP 2.1.8-17 „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” c. pályázati felhívás keretében 60% önerő 40% vissza nem térítendő támogatás arányban nyert el pályázatot. A megítélt támogatás összege: 7.753.748 Ft.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) kiemelt célcsoportja a magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a termelő szektor vagy más néven feldolgozóipar. Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával. A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő

vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre vagy új vagy lényesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésre kerül sor.

A fejlesztés eredményeként beszerzésre kerül egy porfestő valamint egy lapszabász berendezés, melyek előnye hogy a korábban 5-10 napos elkészítési határidő (eddig bérmunkában végeztetett tevékenységek) lerövidülnének akár 1 napra, ezzel megkönnyítve a vállalkozás (nincs szállítási költség, kisebb sérülésveszély) valamint a megrendelők helyzetét is (rövidebb várakozási idő). Beszerzésre kerül továbbá egy CNC maró berendezés így az eddig alkalmazott technikák helyett egy gyorsabb, pontosabb munka végezhető. Kisebb élőmunka igénnyel végezhető majd a folyamat, így a jelenlegi létszámmal nagyobb mennyiségű termelést tud produkálni a cég.

 A megvalósítás helyszíne:5671 Mezőmegyer, Erdő sor 1/6.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.02.15. – 2018.10.18.

 A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.


Projekt azonosítószáma:
GINOP-2.1.8-17-2017-00275
Projekt címe: Eszközbeszerzés a Start Sport Kft.-nél